Ikäkaudet ryhmissä


Partiotoiminta jaetaan ikäkausien mukaan seuraavasti:

Sudenpennut ( 3 vuotta)

Ovat 7 - 9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan partiolaiset oppivat asioita, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa, kuten leireillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat (2-3 vuotta)

Ovat 10 - 12 -vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10 - 15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan harjoitella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet tekevät taitomerkkejä ja käyvät muun muassa partiotaitokisoissa.  Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojiksi (2-3 vuotta)

Kutsutaan 12 - 15 -vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4 - 12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, mukaansa tempaavat aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen. Lisäksi tarpojille järjestetään koko ikäkauden tapaamisia muutaman kuukauden välein. Lisäksi voi olla esimerkiksi leirejä, retkiä, kursseja, kisoja, vaelluksia ja muita tapahtumia.

Samoajat

Ovat 15 - 17 -vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4 - 12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Lisäksi on retkiä, leirejä ja erilaisia tapahtumia. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Vaeltajat,

18 - 22 -vuotiaat, toimivat useimmiten projektien parissa. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3 - 5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat 1 - 2 kertaa kuukaudessa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Aikuinen tuki

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Aikuinen on tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Aikuinen partiossa tarkoittaa 22 vuotta täyttänyttä, ei enää vaeltajaikäistä, partiolaista.

Aikuinen toimii partiossa lapsen tai nuoren oheiskasvattajana. Tätä tehtävää hän voi toteuttaa monella tavalla, kuten opettamalla tiettyjä taitoja, olemassa sopivalla tavalla läsnä, näyttämällä esimerkkiä, sekä luomalla puitteita, joissa nuori voi toimia.

Varsinkin nuoremmissa ikäkausissa aikuista tarvitaan jokaisessa kokoontumisessa. Aikuisen tehtävä on varmistaa turvallinen toiminta ja partio-ohjelman toteutuminen. Vanhemmissa ikäkausissa aikuinen toimii enemmän isosiskon, -veljen tai vanhemman ystävän tavoin.