Veneet


VENEIDEN VARAUSKÄYTÄNTÖ
Tässä varauskäytännössä määritellään säännöt Merimaskun Reimarit ry:n (jäljempänä lippukunta) veneiden varauksiin partiopurjehduksille ja yksityiseen käyttöön. MeRenneidon kipparilla tulee aina olla lippukunnan hallituksen myöntämät kipparioikeudet.

Partiopurjehdukset
Varaukset partiopurjehduksille hyväksyy lippukunnan meripartiovastaava tai lippukunnanjohtaja. Partiopurjehduksella olijat sitoutuvat noudattamaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n Turvallisuusohjeita ja Turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita partiotoimintaan vesillä, ilmoittamaan meripartiovastaavalle mahdollisista purjehduksen reitti- ja ajankohtamuutoksista sekä jättämään veneen siistiin kuntoon purjehduksen jälkeen.

Yksityinen käyttö
Varaukset veneiden yksityiseen käyttöön hyväksyy lippukunnan hallitus. Purjehduksella olijat sitoutuvat käyttämään venettä asianmukaisesti, ilmoittamaan meripartiovastaavalle mahdollisista purjehduksen reitti- ja ajankohtamuutoksista, jättämään veneen siistiin kuntoon purjehduksen jälkeen ja lisäksi MeRenneitoa käytettäessä täyttämään lokikirjaa asianmukaisesti.
Varaus tehdään palauttamalla täytetty veneiden varauslomake yksityiseen käyttöön (Liite 1) lippukunnan hallitukselle ennen sen seuraavaa kokousta. Varauslomakkeessa varaajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa, varauksen ajankohta, varattava(t) vene(et), tieto purjehduksen kipparista, purjehduksen reittisuunnitelma (kiinnittäytymiset) ja tarvittaessa muita lisätietoja purjehduksesta.

Liitteet
Veneiden varauslomake yksityiseen käytttöön (Liite 1)